ایور سرزمین خورشید
ادبی-تاریخی-جغرافیایی (زنده باد خلیج فارس ایران)  
لينک دوستان
">سافت گذر

        

  يا ثامن الائمه خوش به حال دوست دارانت كه هروقت دلگير ودرمانده شوند بارگاه تو خانه ي امن آنهاست.

 


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 17 PM ] [ G.M.E ]

 

سر در ورودی امام زاده واجب التعظیم حضرت سید مرتضی علیه السلام شهرستان کاشمر

[ سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ ] [ 13 PM ] [ G.M.E ]

چنگیز فرزند مهتر یسوکای بهادر رییس قبیله ی قیات از جمله قبایل زردپوست ساکن در مغولستان بود که به سال (۱۱۵۴م/۵۴۹ق) به دنیا امد (مجمع الانساب ؛ ص۲۲۵ و جامع التواریخ ؛ ص۲۱۸) وی در ابتدا تموچین نام داشت و دوران جوانی پرمرارتی را گذراند . در سیزده سالگی و به هنگامیکه پدر خویش را از دست داد قومش او را رها ساختند و ناگزیر تا سی سالگی که دگربار به سرداری قبیله ی خویش رسید زحمات بسیار و بلاهای افزونی را متحمل گردید . (تاریخ گزیده ؛ ص۵۸۱) چنگیز به ناچار نزد رییس قبیله ی کرائیت که اونک خان نام داشت و بر دین عیسی بود رفته و با او دوستی نمود . اونک خان نیز با توجه به پیشینه ی روابط دوستانه اش با یسوکای بهادر او را محترم داشته و حتی به فرزندی خویش پذیرفت . (تاریخ مغول ؛ ص۱۵ و تاریخ گزیده ؛ ص۵۸۱) اونک خان پس از مدت زمانی ؛ چون مراتب کفایت و شهامت او را مشاهده نمود منصب امیرالامرایی را به او واگذار ساخت . چنین بر می اید که او در این مقام نیز مراتب شایستگی خویش را بروز داده بود واین از نوشته های تاریخنگارانی چون شبانکاره ای به روشنی بر می اید .

 

« حل و عقد امور مملکت خان در کف چنگیز خان بود و بی اجازت و فرمان او هیچکس در ان مملکت اب نتوانستندی خورد .» (مجمع الانساب ؛ ص۲۲۶)

سرانجام اونک خان از قدرت یابی او بیمناک گردید بنابراین خان کرائیت « با جماعتی به هم نهادند که فلان شب که به حقیقت روز دولت و سعادت چنگیز خان بود بتازند .» ( همان ؛ ص۲۲۶) اما چنگیزخان از توطئه اگاهی یافت و همان شب با معتمدان خویش گریخت . (تاریخ سری مغولان ؛ ص۹۷-۹۵) توطئه کنندگان از جریان فرار او اگاه شده و به تعقیب او پرداختند و بدین ترتیب ظهر روز بعد به او رسیدند و میانشان نبرد اغازیدن گرفت . شگفت انکه چنگیز با نفرات کم شمارش ایستادگی پیشه کرد و سرانجام شاهد پیروزی را به اغوش کشید چنانکه اونک خان را کشت و بر قلمروی او مسلط گردید .( تاریخ گزیده ؛ ص۵۷۲ و تاریخ سری مغولان ؛ ص۱۰۰ و مجمع الانساب ؛ ص۲۲۸-۲۲۷)

دین ترتیب کشته شدن اونک خان اسباب قدرت و شوکت و اعتبار چنگیز را فراهم ساخت . چنگیز پس از این ماجرا به سوی اقوام مختلف سفیرانی رهسپار نمود و پیام داد که :

« هرکس ایل و منقاد شود از باس من ایمن است و هرکس که مخالفت جوید خدا می داند .» ( مجمع الانساب ؛ ص۲۲۸)

نتیجه انکه پس از مدتی تمامی اقوام مغول به زیر فرمان چنگیز درامده و تحت لوای او با یکدیگر متحد گشتند . خان تازه به تخت نشسته اندک زمانی بعد با موفقیت سرزمینهای ختا ؛ ختن ؛ اویغور و ترکستان را فتح و یا وادار به اطاعت از خویش نمود .(روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۴۰) با فتح ترکستان از سوی چنگیز مرزهای قلمروی او به همسایگی ایران که این زمان فرمانروایی سلطان محمد خوارزمشاه را بر خویش می دید رسید . به این هنگام خوارزمشاه بسیار قدرتمند می نمود ؛ چنانکه کوس مخالفت و دشمنی با خلیفه ی عباسی ؛ الناصرالدین الله ؛ می زد . خوارزمشاه حتی به سال (۱۲۱۷م/۶۱۴ق) برای فتح بغداد با لشگری گران رو به سوی میان رودان نهاده بود هرچند به واسطه ی زمستان زودرس و سرمای توان فرسا و برف شدید در اسداباد همدان بهره ای جز شکست برنگرفت و ناگزیر به بازگشت شد . (تاریخ مغول ؛ ص۱۳-۱۲)اختلاف او با خلیفه عباسی چنان بود که حتی بر اساس برخی روایات ؛ خلیفه ی عباسی در برانگیختن چنگیز برای یورش اوردن بر قلمروی خوارزمشاه بسیار تلاش می نمود . (تاریخ مغول در ایران ؛ ص۲۴ و روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۴۲-۸۴۱)

به هرحال ؛ چه سبب حمله ی مغول القائات خلیفه بوده باشد و چه او را در این رخداد نقشی نباشد ؛ چنگیزخان دستاویز لازم جهت هجوم به قلمروی خوارزمشاه را به دست اورد . بایسته است یاد گردد که در ابتدا خان مغول راه صمیمیت با خوارزمشاه را برگزید و حتی سفیرانی به نزد او فرستاد و پیام دوستی داد .(روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۴۱) وی حتی پس از مدتی چهارصد و پنجاه بازرگان را روانه ی قلمروی خوارزمشاه نمود و دگربار برای او پیامی محبت امیز مبتنی بر دوستی و یکرنگی فرستاد ؛ اما اینالجق حاکم شهر اترار ؛ نخستسن شهر مرزی ؛ که به غایرخان نامور بود در اموال انان طمع و انان را توقیف نمود . خوارزمشاه نیز بدون کمترین تفکر به حاکم اترار پیام داد که خون و مال بازرگانان حلال است . بنا به نظر تمامی تاریخنگاران از جمله منهاج سراج جوزجانی ؛ غایرخان نیز نابخردانه پیرو فرمان نا به جای سلطان بازرگانان را به قتل رسانید . (طبقات ناصری ؛ ج۲ ؛ ص۱۰۵-۱۰۴)

چنگیز با اگاهی از جریان واقعه پیکی را به دربار خوارزمشاه گسیل داشت و پس از اعتراض تسلیم غایرخان را خواستار گردید . اما سلطان محمد خوارزمشاه در تکمیل اقدامات نابخردانه ی خود درخواست خان مغول را با کشتن سفیر او پاسخ گفت . (تاریخ مغول ؛ ص۳۲) در پیش گرفتن چنین سیاستی از سوی خوارزمشاه ؛ چنگیزخان را واداشت تا برای انتقام به ایران زمین بتازد . بنابراین در سال (۱۲۱۸م/۶۱۵ق) با لشگریان بی شمار خود رو به سوی قلمروی خوارزمشاه یعنی ایران زمین نهاد .( روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۴۳-۸۴۲)

چنانکه از منابع تاریخی برمی اید ؛ لشگریان مغول در این تهاجم خویش به هر شهری که رسیدند راه و رسم کشتار و تاراج در پیش گرفتند و جنایاتی را مرتکب گشتند که تا ان زمان جهان کمتر به خود دیده بود . ماتیو پاریس از مورخان سده ی سیزدهم میلادی در یادداشتهای خود درباره ی این قوم در ادعایی البته اغراق امیز چنین نوشته است :

« طایفه ای ملعون از نژاد اهریمن ؛ مساکن خود را رها کرده ... چون بر شهرهای مسلمین دست یافتند شهرها را از بن برکنده ؛ جنگلها را از ریشه برانداختند ... و مردم شهری و دهقان را از دم تیغ گذرانیدند و اگر اتفاقا بر بعضی بیگناهان رحم اوردند ایشان را به بدترین وضع به بردگی واداشتند و در صف اول اردوی مغول به جنگ نزدیکان و همسایگان خود گماشتند ... از انجا که این طایفه چون حیوانی بودند که غول بر ایشان مزیت داشت به خونریزی و خونخواری ولعی تمام داشتند . گوشت سگ و ادمی را می دریدند و می خوردند ؛ با لذت تمام حیوانات و حتی همنوعان خود را می نوشیدند و اگر خونی را برای اشامیدن به دست نمی اوردند اب را گل الود کرده می نوشیدند .»(  دبیری نژاد ؛ بدیع الله ؛ « تاثیر فرهنگ و مدنیت ایرانی در قوم مغول » ؛ مجموعه مقالات اولین سمینار تاریخی هجوم مغول ؛ ج۲ ؛ ص۵۸۳)

شابه چنین ویژگیهایی برای مغولان از سوی دیگر تاریخنگاران ان روزگار نیز بیان شده است ؛ چنانکه خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بیان داشته که انان زورگویی و فسق و فجور را جزیی از صفات مردانگی و یگانگی می پنداشته اند . ( جامع التواریخ ؛ ص۲۵) شبانکاره ای نویسنده ی مجمع الانساب نیز ضمن همراهی با خواجه رشید الدین لباس مغولان را تهیه شده از پوست سگ و موش دانسته و در کتاب خویش اورده که خوراک انان را گوشت سگ و موش و دیگر گوشتهای حرام و مردار تشکیل می داده است .(مجمع الانساب ؛ ص۲۲۵) جوینی نگارنده ی تاریخ جهانگشای ضمن انکه شرح تاریخی مفصلی از فجایع مغولان را بیان کرده از رحم ننمودن انان به زنان و کودکان به هنگام یورش سخن بسیار گفته است .(تاریخ جهانگشای ؛ ج۱ ؛ ص۱۵)

نگارنده ی طبقات ناصری نیز ضمن شرح وقایع حمله ی مغول نمونه هایی از جنایات انان را بیان داشته و از جمله در مورد رخدادهای پس از تصرف بخارا به توسط مغولان چنین نگاشته است :

« جمله خلق را از شهر بیرون اورد و شهید کرد و کتابخانه را به تمام سوخت و خراب کرد و اندک خلقی را اسیر کرد و از انجا روی به سمرقند نهاد .»( طبقات ناصری ؛ ج۲ ؛ ص۱۰۶)

جنایتهایی که مغولان در هجوم خویش بدان دست یازیدند چنان گسترده بود که گفته اند از یکی از فراریان از دست مغول پرسیدند « حال شهر شما به کجا انجامید ؟ او در پاسخ گفت : امدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند .» ( روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۴۴) شایان توجه است که این فجایع در شرایطی صورت می پذیرفت که خوارزمشاه ترسان و خوفناک از رویارویی با مغولان از شهری به شهری دیگر می گریخت و سه امیر بزرگ سپاه مغول به دستور چنگیز در پی او بودند .(همان ؛ ص۸۴۷) سلطان فراری سرانجام رو به سوی مازندران نهاد و چون خبر نزدیک شدن سپاهیان مغول را شنید بر کشتی سوار شده و به جزیره ی ابسکون از جزایر دریای مازندران گریخت . اما دیرزمانی نپایید که مرگ او را دربرگرفت . وی سرانجام در سال (۱۲۲۰م/۶۱۷ق) « جان نازنین به حق تسلیم کرد » (جامع التواریخ ؛ ص۳۶۹)

پس از مرگ سلطان محمد خوارزمشاه ؛ فرزندش جلال الدین بنا به سفارش پدر بر تخت شاهی نشست . چنگیرخان به محض اگاه شدن از مرگ خوارزمشاه رو به سوی جلال الدین نهاد لیکن زمانی به غزنین که جلال الدین در ان تاج به سر نهاده بود رسید که پیش از دو هفته از رفتن جلال الدین به نیت عبور از سند سپری شده بود . بنابراین به تعقیب او پرداخت و در کنار رود سند به او رسید . در ساحل رود سند به سال (۱۲۲۱م/۶۱۸ق) نبردی نابرابر اغازیدن گرفت و با وجود مقاومت دلیرانه و سرسختانه ی جلال الدین ؛ چنگیزیان شاهد پیروزی را به اغوش برگرفتند اما نتوانستند به جلال الدین دست یابند ؛ چرا که خوارزمشاه خود را به اب افکند و جان خویش را نجات داد .( تاریخ جهانگشای ؛ ج۱ ؛ ص۱۰۷-۱۰۶) گریز او و زنده ماندنش که بر خلاف پدر مبارزه و نبرد با مهاجمان را پیشه ی خویش ساخته بود سبب گردید تا فکر از میان برداشتن او برای مدتها مهاجمان مغول را مشغول خود نماید .

سرانجام بیماری به سراغ چنگیز امد و او که مرگ خود را نزدیک می دید فرزند خود ؛ اکتای ؛ را به جانشینی کاندید نمود و فرمان داد تا میان اوکتای و برادران پیمان نامه ای نوشتند که به موجب ان هیچیک از برادران از فرمان اوکتای سرپیچی نکنند . ( روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۵۹) خان مغول در رمضان سال (۱۲۲۷م/ ۶۲۴ق) درگذشت ( تاریخ جهانگشای ؛ ج۱ ؛ ص۱۴۴ و تاریخ گزیده ؛ ص۵۸۳) و بدین ترتیب او که در سال خوک به دنیا امده بود و در سال خوک بر تخت سلطنت جلوس یافته بود با مرگ خود در سال خوک ؛ جهانی را از شر خویش رهانید .( مغولان و حکومت ایلخانی در ایران ؛ ص۲۰ و روضه الصفا ؛ ج۲ ؛ ص۸۵۹)

[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13 PM ] [ G.M.E ]

تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری

.
این کتاب مشتمل است بر تاریخ ایران از ابتدای حمله چنگیزخان (اوایل قرن هفتم) تا تأسیس دولت تیموری(نیمه دوم قرن نهم) و ظاهراً جلد نخستِ تاریخی است که بنا بوده مؤلف از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت بنویسد.
تاریخ مغول یک مقدمه و نُه فصل دارد، بدین ترتیب: فصل اول، جغرافیای تاریخی آسیای مرکزی و شرقی، طوایف ترک و مغول و مختصری در باره حکومت خوارزمشاهیان در شرق؛ فصل دوم، ظهور چنگیز و چگونگی قدرت گرفتن و یورش او به شرق ایران و فروپاشی حکومت خوارزمشاهیان؛ فصل سوم، تحلیل انگیزه چنگیز در یورش به ایران، آداب و رسوم مغولان و شرح برخی از کلمات و اصطلاحات آنان؛ فصل چهارم تا پایان فصل هفتم، شرح رویدادهای تاریخی ایران در دوره ایلخانان ؛ فصل هشتم، ذکر حکومتهای محلی ایران در این دوره همچون مظفریان ، چوپانیان ، ملوک شبانکاره و جلایریان؛ فصل نهم، بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره ایلخانان می باشد.
اقبال آشتیانی این کتاب را با روشی علمی تألیف کرده و به همه جوانب تاریخ ایران در این دوره، اعم از جنبه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، به شیوه ای تحلیلی توجه نموده و علل و عوامل رویدادها را بیان کرده است. وی ــ برخلاف مورخان پیشین که رویدادهای تاریخ ایران را همراه با وقایع سایر مناطق زیر سلطه مغول ذکر کرده‌اند ــ کوشیده است که تنها به شرح وقایع این سرزمین یا رخدادهایی بپردازد که به تاریخ ایران نیز مربوط می‌شوند.
تاریخ مغول نخستین بار در ۱۳۱۲ ش در تهران، و در ۱۳۴۱ش نیز با مقدمه ایرج افشار در تهران منتشر شد. چاپ های بعدی این کتاب در۱۳۴۷، ۱۳۵۶ و ۱۳۶۴ش بوده است که در چاپ اخیر، شرحی در باره اصطلاحات آق، قرا، گوی و قزل، نوشته فیروز منصوری، به آن افزوده شده است.
[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13 PM ] [ G.M.E ]

http://s6.picofile.com/file/8214602800/img2686666666.JPGناگهان چقدر زود دیر می شود 

چهلمین روز درگذشت مرحوم را گرامی می داریم ساعت 15 مورخ یازدهم ابان 94 خواجه اباصلت مشهد مقدس

[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13 PM ] [ G.M.E ]

دوازدهمین سالروزدرگذشت شادروان حاج حسین محمدیان ایوری را گرامی می داریم

یادش گرامی روحش شاد

[ سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 13 PM ] [ G.M.E ]

http://s6.picofile.com/file/8214602800/img2686666666.JPGناگهان چقدر زود دیر می شود

[ یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 21 PM ] [ G.M.E ]
[ سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 7 AM ] [ G.M.E ]

یاد و خاطره اولین عید درگذشت مرحوم مغفور شاد روان حاج کربلایی محمد عیدی پور را به مناسبت عید بزرگ غدیر در سال 1394 خورشیدی گرامی می داریم

[ سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 7 AM ] [ G.M.E ]

محمدکاظم تکلمۀ کلام ومن باب تأیید اعتبار مقام خان می افزایدکه «دراین اوان،جون از کنارۀ آب اتک تاحدود قندهار،ولایات بعیدۀ بسیار مداخل ومخارج ازحدوحساب افزون بود،بدین جهت تقی خان رانامزد آن دیار گردانید که هرساله مداخل مستمری آن راانفاذ خزانۀ عامره نمایند. هم حسن سلوک دارای وشفقت ومرحمت آن،وهم آثار سخط قهر وغضب آن گوشزد خاص وعام گردد.»وباید این نکته رابه حق متذکر بودکه نادر برای نشان دادن همۀآنچه که درآن شرایط بدان احتیاج داشت،به زحمت می توانست نمونه ای بهتر از حاکم پیشین فارس راپیداکند!

پس ازاین حوادث ،تقی خان درکابل استقرارپذیرفت واین طورکه برمی آید تاپایان عمرنادر،درهمان صفحات به انجام وظایف محول پرداخت. ازآنجاکه نادر،اساساً نمی پسندیده است که یک نفر رادایر مدار امور کلی منطقه ای گرداند،شاید بتوان گفت که تقی خان صرف نظر از منصب مستوفی گری مناطق مورد اشاره،درامور حکومتی کابل نیز مدخلیت داشته است،چه که به قرار مذکور،برخی از مورخان وصاحب نظران،اورا حاکم آن ناحیه نیز شناخته اند.

درحوادث منتهی به پایان کار شهریار نگونبخت افشار وفرار سردار سدوزائی او،احمدخان،به قندهار می بینیم که داعیه دار جدید حکومت وسلطنت درایران شرقی،به ارادۀ تسخیر کابل عازم آن دیار شدوبه تقریر عبدالکریم«برخزانه ای که نواب ناصرخان ازکابل به اردوی شاه می برد، دست یافته وبی جنگ وجدال برکابل متصرف ومسلط شده و تقی خان اختۀ شیرازی راکه از امرای نادرشاه وحاکم کابل بود،با خودمتفق نمود» بی شک از مرد درمانده ای که آن همه صدمه ازرهگذر طغیان بر ولینعمت قدیم خویش،دیده بود،توقعی جزاین نمی شدداشت که پس از شنیدن اخبار مرگ او،با گردنکش دیگری که سوداهای بزرگ درسرمی پرورید،به مبارزه برنخیزد وشایدهم صلاح کاراو درهمین مواقت وسازش کاری بوده است!

باری که تقی خان موصوف،دردستگاه احمدشاهی نیز اعتباری به هم رسانید ودرمعیت وی وایرانیانی که درخدمتش بودند،درلشکرکشی های احمدشاه به هندنیز نقش عمده ای برعهده داشت.کمااین که احمدشاه بعداز تصرف پیشاور،ارادۀ تسخیر لاهوررادر سرمی پرورد وبه کمک همین تقی خان،برآن شهر دست یافت(محرم 1161).در جنگ سرهند که به فاصلۀ کمی اتفاق افتاد،تقی خان«باقشون های قزلباش وفوج های ایران» دریکی از دوجناح عمدۀ جنگ که مقابل باسپاه تحت فرمان ولیعهد هندبود،سمت فرماندهی داشت.ایستادگی قابل تحسین لشکریان هندبه خصوص ایرانیانی که در رکاب اسمعیل خان سپهسالار بودند – ودراین موقع به کمک سربازان در فشار قرارگرفتۀ هندی آمده بودند- باعث دگرگونی اوضاع وسنگینی کفه به نفع گورکانیان شدبه طوری که مشارالیه با پانصد ششصد کس که همه یوزباشیان ومنکاباشیان آن طایف بودند،باخودش اسبان راگذاشته وپیاده شده وجزایرهابه دست آمده و به مجرای ایشان رسیده،متوجه کارزار شدند:

دلیران ایران زمین کینه خواه                                   نهادنـد روی شجـاعت به راه

«به محض رسیدن این فوج،کمر افواج حریف زده،بعضی رامقتول و برخی رامجروح وتتمه را مغلوب ساخته،پس پا نمودند.»

هرچند احمدشاه ابدالی دراین کرت شکست خورد وبه افغانستان بازگشت ولی او کراراً حملات دیگری به هند عمل آوردوخرابی های بسیار برآن سرزمین بلازده واردساخت.تقی خان هم به قرارمعلوم همچنان درمعیت اوبودودرحملاتی که شاه درانی به خراسان می کردوبه خصوص جهت تصرف مشهد،تلاش های نافرجامی به عمل می آورد،واسطۀ ارتباطی بین واوشاهرخ نابینا نوادۀ نادر می شد.

پایاکار تقی خان واین که سنوات آخرعمر راچگونه گذرانده است، مشخص نیست،جزاین که می دانیم اودرکابلوفات کرد وبرطبق وصیتی که کرده بود،جسدش رابه شیراز آوردندودرهمان شهری که ازآن برخاسته بود، مدفون ساختند.

ازباب شخصیت وخصوصیات خلقی وانسانی ویا روال اداری اونیز تاکنون سخنانی به میان آمده است.همین قدر می توان گفت که حسب ونسب متواضع او،البته وسیله ای به دست متفقدان داده است که اقدامات بی رویه وظالمانۀ وی رابه نداشتن ریشه ومایۀ اصالتی خانوادگی منتسب کنند.نمایندگان شرکت هندشرقی انگلیس هم که به پیروی ازهمکاران هلندی خوددر بندرعباس،راه پیشرفت خویش رادر دادن رشوه به رجال فاسد،دیده بودند،کراراً از مطامع خان حاکم سخن ها گفته اند ودر واقع نحوۀ خدمتگزاری وی رافاش ساخته اند.شرح اقدامات تقی خان، برای صدور امتیازات تجاری دول مزبور،مفصل است وازحوصلۀ این سطور بیرون، همان اندازه که بتوان گفت اواز پیشگامان عناصر معلوم الحالی است که برای نفع شخصی خود،به هرکاری دست می زدندومذاق شیرین دوستان فرنگی رابه خاطرمقداری آب شور،تلخ نمی کردند.

علیرغم همۀ این گفته ها،چنین می توان دانست که میراب زادۀ شیرازی،خوداز صفا وکرم وطبیعت طبیعی اهل فارس بی بهره نبوده است وهمان که درچنان روزگار وانفسایی توانسته بود که محبت واحترام قهار جابری چون نادر رابه خودجلب کندوبه گفتۀ هانوی،چنان مرتبتی دربارگاه وی یابد که در طرف راست کلاه خودبقه بگذارد وسوار فیل شودو در ردیف دوسه تن معدود از صاحب امتیازان معتمد عصرقرار گیرد،دلیل براعتبار مقام وتوازن شخصیتی وی است.ادبار اونیز همه وهمه به واسطۀ ضعف های انسانیش نبودوبلکه درتغییر حال پادشاه وظلم های بیش ازحدعمال مرکزی اوبود که نگذاشت تعادل ظریف حیات چنین کسانی برقرار بماندو آن گونه مصاعب دردناک وطاقت فرسایی که برهمگان گذشت،پیش نیاید.

آخرین نبرد نادربا دولت عثمانی

مجاهدت صمیمانۀ پادشاه ایران برای برقراری صلحی عادلانه با زعمای باب عالی،به هیچ وجه نتوانست نظرات مساعدآنانرابه خودجلب کند وعلیرغم حسن نستی که نادر درتنظیم مفاد قرارداد مرضی الطرفین با احمدپاشا حاکم بغداد ونمایندۀ دولت ترک، به خرج داد،بازمورد اعتراض سران قوم واقع شد(شوال 1156).

دولت عثمانی که باآگاهی از فشارهای واردبرمردم ایران ونارضایی های توده ازرفتار کارگزاران نادری،درصدد برآمده بودکه برآشوب های این کشور دامن زند،به عمال خوددر قارص فرمان داد که حتی المقدور از ادعاهای مدعیان سلطنت حمایت کنندوتاآنجاکه میسرافتد دراختلال امور ایران بکوشند.از طرفی هم نادر که شدت خطرات داخلی رااحساس کرده بود،مایل نبودکه ازسرنوبا ترکان درگیر شودو بیشتر می خواست که به نحوی باآنان مماشات کندتابرگرفتاری های درون مرزی فائق گرددوآنگاه بافرصت وامکانات کافی به سروقت آنان شتابد.جالب توجه است که هنگام استعال نائرۀ شورش تقی خان درجنوب،نادر شخصاً برای خاموش کردن آن رهسپارنشد،بلکه درمجاورت های مرزهای عثمانی باقی ماند.بایان همه،نمک پاشی های مکرر باب عالی برجراحت های داخلی ایران،به نادر آگاهی داد که مشکلات موجودجز از طریق زور فیصل نمی پذیرد ولابد که نبرد دیگری نزدیک بایدباشد تااز طریق آن به لجاجت های متعصبانۀ ترکان پایان دهد.

نادراز همدان که درکنار آن اردو زده بود،به سوی ابهر حرکت کردو قصد تنبیه پاشای قارص،پیشرفت به طرف مرز عثمانی راآغاز کرد.درعرض راه به آگاهی رسیدکه یکی از مدعیان سلطنت که خودرا سام میرزا می خواند ومورد حمایت ترکان بود،به وسیلۀ تهمورث وآراکلی از بزرگان گرجستان دستگیر شده است.پادشاه ایران دستوردادکه یکی از چشمان شاهزادۀ دروغین رابرکنند وبدان حال وی رانزد پاشای قارص که مدعی صفی میرزایی رادرکنار داشت،بفرستند تااین هردوبرادر یکدیگر راببینند!

شاه هنوز در راه بودکه شنید تهمورث واراکلی به همراه علی خان حاکم تفلیس فتوحات تازه ای کرده ونیروهای ترک تحت فرماندهی یوسف پاشا رادرهم شکسته اند.دراین هنگام نادر به قارص رسید وشهرار به محاصره افکند اما رسیدن زمستان وسرمای سخت مجبورش ساخت که عقب نشیتی کندوبه طرف آرپاچای وآخال کلاکی برگردد.درعین حال مرکز ستاد واردوگاه در بردع برقرارشدوبرای این که از فرصت های موجود حداکثر بهره را برگیرد وگوشمالی به لزگیان سرکش دهد،ازچهار سوحمله برمواضع کوهستانی آنهارا شروع کرد.لزگی ها که سخت غافلگیر شدند، قسمت اعظم اغنام واحشام خودرااز دست دادندوراه دیگری جزتسلیم نیافتند.

دراینجابودکه خستگی های شدید وفشارهای توان فرسای عصبی،شیرپیر رااز پای درافکند وآن چنان عاجزش گردانید که به مدت سه ماه بستری شدوبر روی تخت روان از شکی به طرف گوکچه که ییلاق ایروان بود حملش کردند(جمادی الثانی 1158).

دولت عثمانی ازاین فرصا برای تجهیز نیروهای خود استفاده کردو یگن محمدپاشا رابا صدهزار سوار وچهل هزار پیاده،برای محافظت سرحدات خوداعزام داشت.پاشای مزبور درتابستان 1158/1745 ازراه ارزروم وارد قارص شدوبااین که دستور داشت که روش تدافعی رادر پیش بگیرد،بااین حال خطر قحط وغلا وهم بروز شورش در میان سربازان، ناگزیرش ساخت که قارص راترک گوید واز مرز //////// ایران عبورکند.

دراین موقع نادر مصمم به حملۀ برقارص بودواز گوکچه به سوی این شهر نیرومند حرکت کرد.اماچون درخلال راه از تصمیم پاشای ترک مبنی برحملۀ به کشورآگاه شد،در9رجب 1158/7 اوت 1745 به سوی مرادتپه جلوراند ودرست درهمان نقطه ای اردورو که ده سال پیش درآنجا به قوای عبدالله پاشای کوپرلو اوغلی شکست فاحشی واردساخته بود.شاه برآن سربودکه بخت خودرااز نوبیازماید ودرنبردی که می دانست به شدت درحفظ وضع وی تثر خواهدبخشید،درگیرشود.

فردای آن روز،مقارن ظهر،ارتش عثمانی درچند فرسنگی قوای ایران متوقف گردید وبقیه روز را صرف تقویت اردوگاه خودنمود.روز 13 رجب (چهارشنبه) جنگ سهمگین آغازد و«نائرۀ بلاوآتش طعن وضرب دامن چرخ معلا گرفت»هردوطرف مبادرت به حملات شدیدی کردندوبه تقریر محمدکاظم،یگن پاشا«بنای جنگ رابه طور فرنگ قرارداد.»وجوانب ارتش خودرابا سنگر ایمن ساخت.تدابیر جنگی اوباعث شد که درآغاز موفقیت هایی کسب کند ولی نادر با چهل هزار نفراز قوای ذخیرۀ خود ضربت مهلکی به دشمن واردساخت وازاین زمان ورق برگشت ونیروی یگن پاشا چنان آسیب دید که ناگزیر به اردوگاه خویش عقب نشست.

نادربرای اخراج عثمانیان ازسنگرهای مستحکم خوداقدامی نکرد، لیکن چون چندروز بعدخبر یافت که نصرالله میرزا درنزدیکی موصل پیروزی درخشانی درجنگ به عثمانیان به دست آورده است،پیکی نزد یگن پاشا اعزام داشت تااو رااز چگونگی آگاه کند.فرستادۀ نادر در ورود به اردوگاه متوجه اغتشاش وضع سپاهیان وسراسیمگی آنان دودریافت که براثر مرگ ویا کشته شدن پاشا،اردو بی سردار مانده وسردار اختلال شده است.

پس ازاین حادثه روحیۀ نیروهای عثمانی چنان متزلزل گشت که با بی نظمی هرچه تمامتر اختیار کردندوهمه بنه وتوپخانۀ خودرابرجای گذاشتد وتلفات ترک هابه بیست وهشت هزار تن رسیدکه دوازده هزار نفراز آنان به هلاکت رسیدند وسه تن پاشا وچندین افسر ارشد ازجملۀ کشتگان بودند.

اما،نادر که به عمق بدبختی ها وناکامیابی های خوددر ایران پی برده بود،باهوش تر ازآن می نمودکه از پیروزی مهم نظامی خویش بهره برداری کند.اوخوب می دانست که زمان اسفبار تیره بختی ها فرا رسیده وسرنوشتی که عمدۀ استبداد رأی وخشونت وبی توجهی های خودوی آفریده بود،باسختی گریبانش راگرفته است پس «به شفاعت مروت، جمعی از گفتاران راکه مجروح وناتوان بودند،به اتفاق چاموش حسن آقا که از سرکردگان وعظمای گرفتاران بود،روانۀ قارص فرمود.»درهمان حال نمایندگانی با پیشنهادهای جدید صلح به عثمانی فرستادوبا صرف نظر کردن از تقاضاهای مذهبی پیشین،خواستار الحاق وان وکردستان غربی وبغداد وکربلا ونجف وبصره به ایران گردید.

[ چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 13 PM ] [ G.M.E ]
........ مطالب قديمي‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

شادروان حسین محمدیان

اين وبلاگ با هدف معرفي روستاي ايور و همچنين ارائه مقالات علمي با مرجعهای معتبر به علاقه مندان به ادب و تاريخ ايران عزيز موضوعيت پيدا كرده است و اميدوارم بتوانم مطالب مفيدي را به دوستان و پژوهشگران عزيز ارايه نمايم .

(اي مردم: مرگي كه از آن فرار ميكنيد به ملاقات شما مي آيد و شما را به سوي داناي غيب و شهود مي برد و به هر كاري كرده ايد با خبر مي سازد.)امکانات وب

آمار سایت

حرم فلش - کد وبلاگ - طراحی

بسم الله الرّحمن الرّحیم     اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً.     اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم     جهت سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام عصر صلوات    التماس دعا    دریافت کد از: شیعه کد
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
?
زنده باد خلیج فارس ایرانایورسرزمین خورشیدایور